Modernizacja z wysokiej jakości stali na ciągłą optymalizację procesów

1. modernizacja wysokiej jakości stal specjalna dla ciągłą optymalizację procesów. Stężenie specjalne stalowe Enterprise w Chinach z fuzji i reorganizacji przedsiębiorstw i modernizacja specjalne stalowe reinżynierii do dalszej poprawy. Stal specjalna, główny proces będzie stopniowo rozwijać według cech odmianowych wydają się być wyspecjalizowany, jest na dużą skalę, ciągłe działanie i długi proces kompleksowej zalety kosztów, jakości i skali; drugi jest bardziej i mniej luzem i proces wysokiej stopowych, złożone, charakteryzuje się złożonych procesów. Online kontroli jakości procesu produkcji stali specjalnych będzie dalszy optymalizacji głównej zawartości, wysokiej jakości specjalne stalowe rozszerzenie powinny być bardziej zaangażowani w proces rozwoju (materiału klucza), materiał musi pozwolą na rozwój produkcji stali specjalnych.
2. wysokiej jakości obróbki stali specjalnej technologii ciągłej innowacji. Obejmuje to: wysokiej czystości chemicznej metalurgii i precyzja technologii chemicznej, jednolitość technologii sterowania procesami krzepnięcia, wysokiej jakości stal Specjalna technologia (odkuwki), walcowania utoruje wykańczania badań w zakresie technologii obróbki cieplnej, online wykrywania technologii i przedsiębiorstw budować linię model zintegrowanej produkcji, promowania ogólny postęp stal technologia.