Konstrukcja i zdrowie ze stali nierdzewnej

Konstrukcja i zdrowie osprzętu ze stali nierdzewnej, długoterminowe korzystanie przez użytkownika z procesu osprzętu zawsze będzie napotykać pewne problemy, a nawet wypadki, Olinowanie ze stali nierdzewnej, więc jak poprawnie wybrać i używać olinowania i procy ze stali nierdzewnej jest bardzo ważne, zapewniamy klientom kilka propozycje:

1. Produkcja olinowania ze stali nierdzewnej musi być znormalizowana.

2. Aby wzmocnić stosowanie zarządzania bezpieczeństwem zawiesi ze stali nierdzewnej, wykonać specjalne zarządzanie, dedykowane użycie, przechowywanie w punkcie stałym, regularną inspekcję, Osprzęt złomowania stali nierdzewnej i wykonać dobrą robotę w zakresie konserwacji i konserwacji zawiesi.

3. Wzmocnienie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla personelu zajmującego się procesem ze stali nierdzewnej, wzmocnienie personelu w zakresie propagandy bezpieczeństwa i edukacji, ale także podkreślenie poprawy jakości technicznej bezpieczeństwa. Wymagać od użytkownika opanowania podstawowej wiedzy technicznej na temat bezpieczeństwa w zakresie osprzętu ze stali nierdzewnej, osprzętu ze stali nierdzewnej, zaznajomionego z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi wydajności lub zastosowania osprzętu ze stali nierdzewnej, w celu zrozumienia obliczenia środka ciężkości i ilości zawiesi w różnych środowiskach użytkowania , do opanowania metody kontroli bezpieczeństwa i standardu złomu procy. Tylko dzięki opanowaniu podstawowej wiedzy na temat bezpieczeństwa, osprzętu ze stali nierdzewnej i praktycznym stosowaniu go w praktyce, możemy zapewnić prawidłowe stosowanie olinowania ze stali nierdzewnej, aby zapewnić bezpieczeństwo podnoszeniem i podnoszeniem.


W jaki sposób powinniśmy skutecznie unikać wypadku w procesie podnoszenia?

1. Gałęzie procy powinny być symetryczne i równomiernie rozmieszczone w projekcie, z tym samym kątem pionowym. Wiele kombinacji zawiesi nie może przekraczać maksymalnego kąta kierunku pionowego.

2. Zawiesie musi być odpowiednio umieszczone i podłączone w bezpieczny sposób. Olinowanie ze stali nierdzewnej i zawiesie powinny być dopasowane do ładunku tak, aby ładunek mógł być zrównoważony do szerokości zawiesia.

3. Chusta do wzmocnienia ochrony, z dala od ostrych krawędzi, tarcia i zużycia.

4. Aby uniknąć niebezpiecznego wypadku, ładunek nie może zostać przechylony lub zsunięty z procy, aby zachować równowagę i stabilność ładunku.

Stal nierdzewna Olinowanie Jeśli 304 korzenia nie jest magnetyczne, a tylko 400 materiału jest magnetyczne. Ponieważ to ferryt.


300 system należy do ciała austenitu. Osprzęt ze stali nierdzewnej Zwróć też uwagę, że łańcuch bez tabliczki magnetycznej nie reprezentuje 304, stal nierdzewna, ponieważ obecnie jest 201, 202 tego materiału.


201, 202 materiałów zgodnie z międzynarodową normą zawartość niklu powinna być 2 nikiel i 4 nikiel. Ale domostwo to nie to samo. 201 ma kilka poziomów niklu, takich jak 0,3-nikl 0,8-nikl i 1-nikel. 304 zawartości to 8 nikiel. Możesz kupić mikstury. Olinowanie ze stali nierdzewnej Aby kupić 8 nikiel. Możesz także wykonać spektrometr.